TERMENI ŞI CONDIŢII 

WWW.SAMMILLS.COM

 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

2. DEFINIȚII

3. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR

4. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

5. PLASAREA ȘI CONFIRMAREA COMENZII

6. PLATA

7. FACTURARE

8. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

9. POLITICA DE RETUR

10. CAMPANII PROMOŢIONALE

11. CONDUITA UTILIZATORULUI

12. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE

13. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

14. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

15. PUBLICITATEA

16. MODIFICĂRI

17. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

18. FORȚA MAJORĂ

19. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

20. DISPOZIȚII FINALE

21. SUPORT

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.sammills.com este deținut și administrat de societatea SAM MILLS INTERNATIONAL SA, cu sediul în sat Botiz, str. Mioriței nr. 151, jud. Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/746/2022, cod de identificare fiscală RO46440697, reprezentată legal de Mihai Gavris, având date de contact: +40261806031, email office@sammils.ro (denumită în continuare „SAM MILLS”, „Societatea” sau „Platforma”).
  2. Termenii şi Condițiile au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.sammills.com, comercializate de către Societate.
  3. Utilizarea Platformei necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
  4. Termenii și Condițiile SAM MILLS se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează Platforma sau încheie Contracte la Distanță.
  5. Informațiile prezentate în cadrul paginii www.sammills.com cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  6. Acceptarea Termenilor și Condițiilor www.sammills.com este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
  7. Navigarea în cadrul www.sammills.com, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor www.sammills.com.
  8. Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei www.sammills.com, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
  9. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Platformă, inclusiv imaginile și prezentările media, nu reprezintă o obligație contractuală din partea subscrisei.
  10. În cazul în care platforma www.sammills.com este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul www.sammills.com.
  11. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.sammills.com, alterarea conținutului platformei www.sammills.com, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc Platforma, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

 

2. DEFINIŢII

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în prezentul document, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

 

Autentificare în cont

Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul www.sammills.com în timpul procesului de creare al Contului;

 

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul www.sammills.com, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

 

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.sammills.com şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

 

Client

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 16 ani sau persoana juridică care vizitează www.sammills.com și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont;

 

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

 

 

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Platformă, în special despre Campaniile Promoţionale și Produsele oferite spre vânzare în cadrul www.sammills.com, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

 

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

 

Cont client

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către www.sammills.com, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Platformei şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

 

Contract la Distanţă

Contract încheiat între vânzător și cumpărător fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în temeiul căruia vânzatorul transferă sau se angajează sa transfere proprietatea asupra produselor către cumparător, iar cumpărătorul plătește sau se se aganjează sa platească prețul produsului/produselor, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile www.sammills.com.

 

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul www.sammills.com de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

 

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Platforma îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al www.sammills.com şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

 

Cumpărător

Utilizator sau client care efectuează o Comandă și achiziționează minim un produs prin intermediul platformei.

 

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

 

Legislaţia Incidentă

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Ordonanța de Urgență nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

 

Momentul încheierii contractului la distanță

Confirmarea disponibilității stocului și acceptării de către Vânzător a comenzii transmise de către cumpărator concluzionată printr-o notificare de expediere a comenzii (momentul în care vânzătorul se angajează sa transfere proprietatea asupra produselor către cumparător). Notificarea cumpărătorului privind confirmarea primirii comenzii NU echivalează cu acceptarea comenzii în sensul încheierii contractului între Vânzător si Cumparător.

 

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

 

Preț de vânzare

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.sammills.com, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator. 

 

Produs

Bunul mobil listat în cadrul www.sammills.com, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului în schimbul achitării Prețului;

 

Recenzie/review

Opinie personală sub formă de text sau rating (număr de stele acordate de la 0 la 5) acordată unui produs prezentat de Vânzător pe platforma www.sammills.com, care provine de la un cumpărător care a utilizat sau a achizitionat efectiv produsul. 

 

Termeni şi Condiţii www.sammills.com 

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul www.sammills.com, stabileşte drepturile și obligațiile părților implicate, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

 

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică care vizitează www.sammills.com și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

 

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 

3. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI 

3.1. Conținutul site-ului

   1. Prin magaziul online, SAM MILLS prezintă și oferă servicii de vânzare de produse de tip paste.
   2. SAM MILLS poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt tert cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp sau în limita stocului disponibil.
   3. Toate informațiile prezente în această platformă sunt oferite cu bună credință. Imaginile publicate pe platformă aparțin Vânzătorului și sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele culorilor produselor/ambalajelor pot să difere ușor, datorită procesului de execuție a fotografiilor sau a setarilor monitorului utilizatorului/cumpărătorului. De asemenea pot apărea erori de natura tehnică sau de conținut, legate de specificații tehnice sau chiar de prețuri, stocuri sau disponibilitatea produselor, care pot aparea de exemplu la comenzile efectuate între orele de lucru ale vanzatorului, lista nefiind exhaustive.

 

3.2. Servicii electronice și funcționalități ale website-ului

3.2.1.  În cadrul website-ului, Platforma pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile prezente;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul website-ului;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
  6. crearea Listelor și interacţiunea cu secţiunea Favorite.

3.2.2.   Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.

3.2.3.   Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserului, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.

3.2.4.  Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul website-ului:

  1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de website. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Platformă astfel încât să nu interfereze cu funcționarea acesteia;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Platformă în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile prezente;
  5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale www.sammills.com  și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul www.sammills.com referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor.

 

3.3. COMUNICĂRI COMERCIALE. NEWSLETTER

3.3.1 Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul www.sammills.com , inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:

  1. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la SAM MILLS INTERNATIONAL prin Newsletter; sau
  2. prin contactarea SAM MILLS INTERNATIONAL.

3.3.2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

3.3.3. După cel mult 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont sau utilizată pentru confirmarea comenzii și derulării relației contractuale. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor. De asemenea, în acest fel, Platforma oferă acces la recenziile consumatorilor (cumpărătorilor) privind produsele și garantează că recenziile publicate provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul. Recenziile care nu provin de la persoane care au utilizat sau au achiziționat produsul vor fi sterșe.

 

4. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR  

4.1. Orice Client care dorește să se înregistreze pe site-ul www.sammills.com poate să facă acest lucru cu un simplu click pe butonul de Înregistrare disponibil pe pagina magazinului online și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării.

4.2. Pentru înregistrare, Utilizatorului i se solicită următoarele: nume, prenume, adresă de email și setarea unei parole. Adresa de email trebuie să fie validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Aceste date pot fi modificate din secțiunea ,,Contul meu”.

4.3. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. De asemenea, acesta este pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul Utilizatorului.

4.4. Plasarea unei comenzi nu este condiționată de crearea unui cont și înregistrarea ca utilizator.

4.5. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz.

4.6. Pentru motive justificate SAM MILLS își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuarii unei Comenzi și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Platforma. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa subscrisei pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

 

5.  PLASAREA ȘI CONFIRMAREA COMENZII 

5.1. Plasarea comenzii pe site-ul www.sammills.com se realizează prin parcurgerea următorilor pași:

• selectați produsele dorite și le adăugați în Coșul de cumpărături, cu un click pe butonul „Adaugă în Coș”;

• puteți vizualiza coșul de cumpărături și continua cumpărăturile sau puteți să finalizați comanda faceți click pe butonul „Checkout”;

• după selectarea produselor dorite, introduceți datele de contact pentru confirmarea primirii comenzii (nume, prenume, telefon, e-mail). În cazul în care aveți un cont de Client, în această etapă vă puteți autentifica.

• introduceți datele de livrare (livrarea se face prin curier);

• introduceți datele de facturare;

• alegeți metoda de plată;

• exprimați-vă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate și acceptați Termenii și Condițiile magazinului online;

• aveți posibilitatea de a vă da acordul pentru primirea de newsletter cu promoțiile magazinului;

• plasați comada prin click pe butonul „Trimite comanda”.

5.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor doar din Comenzile aflate în curs de procesare și neconfirmate. Dacă vânzătorul modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, acesta va anunța Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispozitia Vânzătorului la efectuarea Comenzii și după caz va returna suma achitată. Din momentul confirmării comenzii, acestea nu mai pot fi modificate de către Vânzător. 

5.3. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SAM MILLS INTERNATIONAL, în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului

5.6. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

6.  PLATA

6.1. Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă înainte de plasarea comenzii, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de plasare a comenzii. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:

 1. online cu cardul (Visa, Mastercard)
 2. transfer bancar
 3. ramburs.

6.2. Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul www.sammills.com în Coşul de Cumpărături, secțiunea " Plată".

6.3. În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.

6.4. Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Vânzătorului şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.sammills.com, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

6.5. În cadrul www.sammills.com, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este Netopia Payments. 

6.6. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.sammills.com şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

6.7. Prețurile afișate în cadrul platformei sunt în monedă RON și includ TVA. Prețurile sunt afișate în galeria de produse, pe pagina de produs, la finalizarea comenzii, precum și la secțiunea de comenzi disponibilă în contul Clientului. Prețurile sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă. 

6.8. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

6.9. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă.

 

7.     FACTURARE

7.1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare. 

7.2. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul Clientului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.

7.3. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

 

8. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR 

 

     8.1. Modalităţi de Transport

8.1.1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.

8.1.2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:

a) expediere prin curier,

b) expediere prin curier cu ramburs;

 

     8.2. Costuri de Transport

8.2.1. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel. 

8.2.2. Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile platformei la secțiunea dedicata TRANSPORT și în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.

 

      8.3. Costurile Livrării

8.3.1. În cazul încheierii Contractului la Distanţă, pentru fiecare Comandă plasată pe www.sammills.com se va percepe un cost de transport. Costul de transport aferent pentru fiecare comandă se regăsește în coșul de cumpărături aferent.  Costurile exacte de transport se vor regăsi pe factură distinct și sunt comunicate cumpărătorului înainte de a trimite comanda.

8.3.2. În cazul livrărilor prin intermediul Curierului pe teritoriul României, Clientul/Utilizatorul va achita costul de livrare.

8.3.3. Transportul (costul de livrare) este gratuit pentru Comenzile cu livrare în România ce depășesc o anumită valoare ce este menționată în secțiunea dedicată de TRANSPORT.

       8.4.  Termene de Livrare

8.4.1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și termenul de livrare a Produsului de către Curier. Termenul de livrare a produselor începe din momentul confirmarii comenzii Cumparatorului. 

8.4.2. Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă și este comunicată în e-mailul de înregistrare comandă înaintea confirmării acesteia. Termenul mediu standard de livrare este menționat la secțiunea specifică de TRANSPORT.

8.4.3. Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii Contractului la Distanță.

8.4.4. În cazul unor situatii excepționale precum: stare de urgență, condiții meteo nefavorabile, blocaje rutiere și accidente sau alte situații speciale (de tip black Friday, Sărbători legale) care privesc strict programul de funcționare al curierului/transportatorului, se pot produce  decalaje ale intervalului de livrare. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, înaintea confirmării de către Societate a Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Vânzătorul va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.

 

      8.5.   Condiții de Livrare

8.5.1. Comanda va fi livrată la adresa specificată de către Client/Utilizator la momentul plasării comenzii sau stabilită în cont Client/Utilizator. 

8.5.2. Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.

8.5.3. La solicitarea reprezentanților Curierului, Clientul/Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

8.5.4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.

8.5.5. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

8.5.6. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Vânzător la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator.

8.5.7.   Cumpărătorul este obligat să inspecteze fără întârziere coletul, de preferat în fața curierului, la livrare, iar în cazul constatării unei deteriorări la produse sau ambalaje, este obligat sa solicite întocmirea unui proces verbal de constatare defect. În caz de orice deteriorare sau defect Clientul nu este obligat să accepte coletul.

 

      8.6.   Reclamaţii cu privire la Produse

8.6.1. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse in termenul de valabilitate specificat pe ambalaj și să fie însoțite de documente fiscale. În cazul nefericit al problemelor de conformitate Vânzătorul se obligă la returnarea comenzii pe cheltuiala să și tot pe cheltuiala sa să retrimită Clientului/Cumpărătorului o noua comandă conformă.

8.6.2. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:

  1. Corespund descrierii făcute de Vânzator;
  2. Produsele se află în termen de valabilitate;
  3. Prezintă parametrii de calitate la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

8.6.3. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a returna total sau parțial comanda sau de a obţine încetarea contractului la distanță, după caz. În acest caz Vânzătorul este obligat să restituie sumele aferente angajate de către Client/Utilizator. 

 

9.   POLITICA DE RETUR 

9.1   Conform Directivei 2011/83/UE și Ordonanța de Urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, consumatorul se poate retrage din contract și poate returna produsul comandat fără a indica niciun motiv în termen de 14 zile de la primirea produsului comandat.

9.2. Consumatorul nu are drept de retragere în cazul furnizării următoarelor categorii de produse:

a) produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator 

9.4   Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere printr-o declarație clară în acest sens (email), prin intermediul contului de client sau prin intermediul formularului de retragere, în maxim 14 zile de la data la care Consumatorul sau un terț, altul decât transportatorul, desemnat de Consumator, preia produsul. Dreptul de retragere și formularul de retragere sunt detaliati la secțiunea dedicată ‘’Politica de retur’’ 

9.5 În cazul exercitării dreptului de retragere, Consumatorului i se va percepe costul transportului returnării produsului, Vânzătorul neangajându-se să suporte acest cost.

9.6 Consumatorul returnează produsele fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Furnizorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile la decizia de retragere.

9.7 Furnizorul va rambursa consumatorului suma plătita, cu excepția costului de transport și livrare, imediat după primirea produsului și/sau primirea declarației de retragere (după caz), dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care a luat la cunoștință despre retragerea din contract a consumatorului.

9.8 Rambursarea poate fi amânată de către Furnizor până când bunurile au fost returnate.

9.9 Furnizorul rambursează sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

9.10 Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare rezultate din alegerea unui alt mod de transport decât cel mai ieftin mod standard de transport oferit de Vânzător. 

9.11 În cazul în care Consumatorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta poate indica acest lucru  în scris la una dintre datele de contact ale Furnizorului (fie cu ajutorul declarației anexate). Consumatorul poate returna produsul comandat Furnizorului personal sau cu ajutorul unui serviciu de curierat.

9.12 În cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, cumpărătorul își poate exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile, care va fi calculat de la primirea ultimului produs livrat. 

9.13 Dreptul de retragere aparține numai Cumpărătorilor care se califică drept consumatori conform OG 34/2014 și OG 21/1992. 

9.14 Procesul de retur care se inițiază din contul de client se realizează astfel:

• în secțiunea „Returnări” accesați butonul „Adaugă o cerere de retur”;

• selectați produsul/produsele eligible pentru retur (pe care doriți să le returnați);

• selectați cantitatea de produse returnate și motivul returului;

• completați detaliile de contact și adresa de ridicare a returului;

• selectați metoda de returnare a costului achitat pentru produsul comandat/produsele comandate, respectiv transfer bancar și introduceți un cont IBAN valid;

• apăsati butonul „Trimite solicitarea”.

 

10.   CAMPANII PROMOŢIONALE

10.1. Prevederi generale

10.1.1 Prin intermediul www.sammills.com, Societatea poate oferi Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, prin diverse mecanisme promoționale, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platformă.

10.1.2   Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

10.1.3   Vânzările la preț redus, definite conform prevederilor legale vor afișa data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice și se vor raporta la prețul de referință/preț anterior

10.1.4   Vânzările sub formă de loterie publicitară (tragere la sorți) se organizează fără impunerea în contrapartidă a nici unei cheltuieli directe sau indirecte, suplimentară achiziţionării produsului. În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia precizează natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: "regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant". În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută iar în regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

10.1.5.  Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

 

10.2 Campanii și promoții

10.2.1   Codurile promoționale

 1. Codurile promoționale oferite de Companie în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului în care este specificat altfel.
 2. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul www.sammills.com, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.
 3. Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.
 4. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail la adresa de contact, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.
 5. Promoțiile nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.sammills.com, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Campaniile Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.

 

10.2.2   Vouchere/cupoane/coduri promoționale

  1. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.
  2. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.
  3. Taxele de transport şi manipulare se aplică Produsului achiziționat, după caz, dacă în Campaniile Promoționale şi regulamente nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher, pentru a fi aplicabil, impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor Produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor Produse, după caz. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.
  4. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.
  5. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul www.sammills.com.
  6. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
  7. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții www.sammills.com, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
  8. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.
  9. Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte. 
  10. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
  11. Voucherul se aplică numai Produselor/categoriilor de Produse menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.
  12. În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.
  13. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.
  14. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Vânzătorul nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

10.2.3   Campanii Promoționale cu produs cadou

 1. Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.
 2. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Societatea își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 3. De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.

 

11. CONDUITA UTILIZATORULUI

11.1 Prin accesarea site-ului Utilizatorii iau la cunoștința cu privire la necesitatea respectării normelor legale în vigoare, să acționeze invariabil în conformitate cu bunele moravuri și să nu distrugă în niciun fel reputația și drepturile Societății/Platformei.

11.2. Nu este permisă utilizarea acestui site:

a) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;

b) în orice scop care nu este permis de lege;

c) pentru a distribui reclame de orice fel sau să comunicați mesaje false sau inșelătoare de orice fel (comentarii defăimătorii, review-uri lăsate cu intenția de a crea o imagine negativă, comentarii care nu reflectă realitatea, etc.);

d) pentru accesarea sau să încercarea de accesa date ale altor utilizatori ai site-ului, pătrunderea sau accesarea oricărei dintre măsurile de securitate referitoare la site;

e) introducerea oricărui program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea site-ului, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop;

 

12.  LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE

12.1 Societatea poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care dumneavoastră le accesați, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care le utilizați, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul website-ului www.sammills.com. În acest caz aveți obligația de a consulta Termenii și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe.

12.2 În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul www.sammills.com nu înseamnă implicit că avem o legătură cu website-ul respectiv sau să prezumați asocierea sau afilierea noastră la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.

 

13. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

13.1.  Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul www.sammills.com de către Vânzător, în special drepturile de autor, numele şi sigla (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a website-ului. 

13.2. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Societății, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.

13.3. Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de SAM MILLS, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Societății asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Societății.

13.4.  Societatea poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.sammills.com. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.sammills.com.

13.5. Utilizarea pe www.sammills.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru Societatea respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.sammills.com. 

13.6. Niciun Continut transmis catre Client, Utilizator sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Societatii fata de respectivul continut.

 

14. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE 

14.1.  Societatea nu garantează că platforma www.sammills.com, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de subscrisa sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.sammills.com pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea www.sammills.com sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.sammills.com. 

14.2.  Societatea nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuială care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului site sau pentru daunele produse din accesarea sau utilizarea informațiilor sau datelor din articolele și documentele afișate și nu oferă niciun fel de garanții pentru veridicitatea acestora.

14.3.  Informațiile incluse în www.sammills.com au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Societății la adresa de contact de la secțiunea de CONTACT pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

14.4.   Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com.

14.5. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.sammills.com, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.sammills.com.

14.6.   Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului său.

 

15. PUBLICITATEA 

15.1 Societatea Societatea poate afisa reclame la produsele ori serviciile din oferta sa precum și la produse ori servicii apartinand terților. Prin utilizarea paginii www.sammills.com si prin acceptarea Termenilor si Condițiilor de utilizare, precum și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

 

16. MODIFICĂRI

16.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a Utilizatorului.

16.2 Societatatea își rezervă dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic, ceea ce ar putea crea imposibilitatea accesării sau utilizării platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

16.3 Informațiile din acest site au fost introduse cu scopul de transmite informații actualizate. Societatea asigură că depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe în cazul în care există 

 

 

17.  CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

17.1 Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina Companiei sau reprezentanților acestora. 

17.2 Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, prelucrarea și stocarea acestora, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site.

17.3. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Societății.

17.4. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Societatii acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Societatea sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Societatea nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

17.5. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Companiei. Cu toate acestea, încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea platformei.

17.6. Societatea recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

17.7. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Companiei sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

 

18.  FORȚA MAJORĂ

18.1.  Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

18.2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.

18.3.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

19.  LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

19.1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

19.2.  Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

19.3.   În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din Satu Mare, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 

20.  DISPOZIŢII FINALE

20.1.  Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor www.sammills.com se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

20.2.  Prevederile Termenilor şi Condițiilor SAM MILLS se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

20.3.   Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.

 

21.  SUPORT

21.1. Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie la datele de contact din secțiunea CONTACT

21.2. Cererile primite pe email vor fi soluționate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

Acești Termeni și Condiții au fost ultima dată actualizați la data de 21.11.2023.